پسته کله قوچی عمده

شرکت پخش پسته کله قوچی عمده

پسته کله قوچی صادراتی یکی از انواع پسته های ایرانی است که گرد و درشت بوده و به طور عمده در منطقه رفسنجان از توابع استان کرمان کشت شده و بخشی از آن به بازار کشور

بیشتر بخوانید

فروشنده بزرگ پسته کله قوچی عمده

بیش تر پسته های کله قوچی خندان می باشند و اندازه ای درشت، وزنی سنگین و مغزی پر دارند که به همین دلیل مورد توجه بیش تر افراد و صنایع از قبیل شیرینی پزی، سوهان پز

بیشتر بخوانید